رسالة على الانترنت

المزيد من المعلومات

مطالعه موردی از هوا

تحقیق مقاله آب و هوا

مقدمه : یکی از عوامل مهم در زندگی انسان آب و هوا (اقلیم) است ، از این رو جغرافی دانان همواره به عنوان یکی از اجزاء اصلی چشم انداز جغرافیایی بدان نگریسته و مطالعه ویژگیهای آنرا بصورت یک علم دقیق، وجهه خویش قرار داده اند .

More

مطالعه تجربی اثر دمای هوا بر میزان تبخیر از سطح ...

مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز) تبخیر عامل مهمی در مدیریت منابع آب است و با محاسبه دقیق آن می توان راهکارهای موثری در جهت کاهش اثرات خشکسالی و به منظور حفاظت منابع آب اجرا نمود.

More

مقالات آلودگی هوا

مدیریت فرهنگی در کنترل ترافیک شهری در راستای کاهش آلودگی هوا. 22. حل مشکل آلودگی هوا با بهره گیری از شیمی سبز. 23. بررسی آلودگی هوای شهر اصفهان براساس آلاینده دی اکسید نیتروژن اندازه گیری شده با ...

More

بررسی آلودگی هوا در محیط زیست شهری (مطالعه ...

بنابراین در این مقاله کوشش شده عوامل آلودگی هوا در محیط زیست شهری تهران بررسی شود و در نهایت راهکار مناسبی برای خروج از این بحران ارائه شود. این پژوهش نشان می دهد که آلودگی هوای تهران با سه ...

More

مقاله تحلیلی بر شاخص های سنجش کیفیت هوا با ...

چکیدهآلودگی هوا در شهرها یکی از مهمترین معضلات محیطزیستی است که همواره تهدیدي جدي براي سلامت و بهداشت جامعه و محیط زیست میباشد. بررسیهاي گسترده نشان میدهد، آثار بالقوة آلودگی هوا بر سلامت انسان، افزایش مرگ و میر ...

More

تاثیر شاخص کیفیت هوا (AQI) و عوامل هواشناسی بر ...

در این مطالعه، از شاخص کیفیت هوا مربوط به هر یک از آلاینده‌های NO2، O3، CO، PM2.5، PM10 و آلاینده معیار استفاده شد. از عوامل هواشناسی نیز دما، رطوبت نسبی، بارش، فشار هوا و سرعت باد استفاده شد. داده ...

More

مطالعه‌ کیفی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و ...

مطالعه‌ کیفی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در شهر تهران (مطالعه موردی بازار بزرگ تهران). مجله جامعه شناسی ایران , 22 (3), 93-119. doi: 10.22034/jsi.2022.544277.1509

More

ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و ...

میزان مشارکت شهروندان در کاهش آلودگی هوا به طور معناداری بیشتر از حد متوسط بوده و بیشترین همکاری در زمینه جداسازی بازیافت و خرید از محل با فراوانی ۹/۳۳ درصد بود.

More

ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و ...

نتایج نشان داد که میزان آگاهی شهروندان از پیامدهای آلودگی هوا به طور معناداری بیشتر از حد متوسط است. ... (مطالعه موردی: منطقه یک شهر مشهد) نشریه محیط زیست طبیعی مقالات آماده انتشار ...

More

درباره ی مطالعه موردي (Case Study) – سایت تخصصی ...

مطالعه موردی (Case Study): یک نوع روش تحقیق رایج در علوم اجتماعی است و بر مبنای یک بررسی عمیق درباره یک فرد، گروه یا رویداد خاص است. مطالعه موردی ممکن است توصیفی یا تبیینی باشد. نوع دوم برای کشف علت و معلولی به منظور پیدا کردن ...

More

تحقیق مقاله آب و هوا

مقدمه : یکی از عوامل مهم در زندگی انسان آب و هوا (اقلیم) است ، از این رو جغرافی دانان همواره به عنوان یکی از اجزاء اصلی چشم انداز جغرافیایی بدان نگریسته و مطالعه ویژگیهای آنرا بصورت یک علم دقیق، وجهه خویش قرار داده اند .

More

آلودگی هوا - پرتال جامع علوم انسانی

بررسی رابطه ی آلودگی هوا و رشد اقتصادی در سطح 28 استان کشور (مطالعه موردی CO، SO2 و NOX) (مقاله علمی وزارت علوم) نویسنده: زهرا نصراللهی مرضیه غفاری گولک. منبع: دانش و توسعه سال هفدهم زمستان ۱۳۸۹ شمارة ...

More

پایش آلودگی هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای ...

2019-8-31  ماهواره Sentinel-5 یکی از جدیدترین ماهواره های تحت پروژه سنتینل است که توسط سازمان فضایی اتحادیه اروپا طراحی و عرضه شده است.سنتینل ۵ به عنوان یک ماهواره تخصصی در زمینه مطالعه اتمسفر و پایش آلاینده های جوی در تروپوسفر است و ...

More

بر‌هم‌کنش جریان‌هوا، دما و راحتی در فضاهای ...

از این راه او می‌تواند به تطبیق الگوی جریان‌هوا با الگوی دما دست یابد. این مطالعه به اقلیم گرم و‌خشک ایران محدود بوده و در پی پاسخی مبتنی بر کار میدانی در سطح شش شهر کشور خواهد بود.

More

انجام مطالعه موردی مراحل انجام مطالعه موردی ...

2022-12-24  برای انجام مطالعه موردی باید کلیه جنبه های موضوع مورد نظر را به شکل تصویر کامل جمع آوری کنید. روش و نحوه گزارش یافته ها به نوع پژوهش و تحقیق شما بستگی دارد. بعضی از مطالعات موردی مثل مقاله علمی ...

More

مقاله تحلیلی بر شاخص های سنجش کیفیت هوا با ...

چکیدهآلودگی هوا در شهرها یکی از مهمترین معضلات محیطزیستی است که همواره تهدیدي جدي براي سلامت و بهداشت جامعه و محیط زیست میباشد. بررسیهاي گسترده نشان میدهد، آثار بالقوة آلودگی هوا بر سلامت انسان، افزایش مرگ و میر ...

More

مقاله تحلیل وضعیت پدیده گرد و غبار در استان ...

چکیدهگردوغبار از زیانبارترین بلایاي طبیعی مناطق خشک و نیمهخشک جهان است که مشکلات محیطی عدیدهاي را در این نواحی بهوجود میآورد. این پدیده بر اقتصاد، افزایش هزینههاي درمان و از کارافتادگی، کاهش تولیدات دامی و کشاورزي ...

More

ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و ...

میزان مشارکت شهروندان در کاهش آلودگی هوا به طور معناداری بیشتر از حد متوسط بوده و بیشترین همکاری در زمینه جداسازی بازیافت و خرید از محل با فراوانی ۹/۳۳ درصد بود.

More

ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و ...

نتایج نشان داد که میزان آگاهی شهروندان از پیامدهای آلودگی هوا به طور معناداری بیشتر از حد متوسط است. ... (مطالعه موردی: منطقه یک شهر مشهد) نشریه محیط زیست طبیعی مقالات آماده انتشار ...

More

ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و ...

میزان مشارکت شهروندان در کاهش آلودگی هوا به طور معناداری بیشتر از حد متوسط بوده و بیشترین همکاری در زمینه جداسازی بازیافت و خرید از محل با فراوانی ۹/۳۳ درصد بود.

More

مقاله تحلیلی بر شاخص های سنجش کیفیت هوا با ...

چکیدهآلودگی هوا در شهرها یکی از مهمترین معضلات محیطزیستی است که همواره تهدیدي جدي براي سلامت و بهداشت جامعه و محیط زیست میباشد. بررسیهاي گسترده نشان میدهد، آثار بالقوة آلودگی هوا بر سلامت انسان، افزایش مرگ و میر ...

More

پایش آلودگی هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ...

محمدامین قنادی; متین شهری; امیررضا مرادی. "پایش آلودگی هوا با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-5 (مطالعه موردی: شهرهای بزرگ صنعتی ایران)". فصلنامه علوم محیطی, 20, 2, 1401, 81-98. doi: 10.52547/envs.2022.1026

More

در آلودگی هوا چی بخوریم؟معرفی13ماده غذایی مفید ...

2022-12-17  در آلودگی هوا چی بخوریم؟ این اولین سوالی است که باید در مواجه با هوای آلوده بپرسیم، شاید عجیب به نظر برسد؛ اما تغذیه مناسب در شرایط آلودگی هوا می‌تواند با تقویت سیستم امینی ما را در برابر بسیاری از بیماری‌ها محافظت کند.

More

بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و ...

نتایج حاصل از این مطالعه منجر به ارایه یک معادله درجه دوم به ازای هر عمق خاک گردید. ... (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)', آب و خاک, 22(2), pp. -. doi: 10.22067/jsw.v0i22.1044 × VANCOUVER نجفی مود, محمدحسین, علیزاده ...

More

ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و ...

نتایج نشان داد که میزان آگاهی شهروندان از پیامدهای آلودگی هوا به طور معناداری بیشتر از حد متوسط است. ... (مطالعه موردی: منطقه یک شهر مشهد) نشریه محیط زیست طبیعی مقالات آماده انتشار ...

More

پایش آلودگی هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای ...

2019-8-31  ماهواره Sentinel-5 یکی از جدیدترین ماهواره های تحت پروژه سنتینل است که توسط سازمان فضایی اتحادیه اروپا طراحی و عرضه شده است.سنتینل ۵ به عنوان یک ماهواره تخصصی در زمینه مطالعه اتمسفر و پایش آلاینده های جوی در تروپوسفر است و ...

More

مقاله تحلیل وضعیت پدیده گرد و غبار در استان ...

چکیدهگردوغبار از زیانبارترین بلایاي طبیعی مناطق خشک و نیمهخشک جهان است که مشکلات محیطی عدیدهاي را در این نواحی بهوجود میآورد. این پدیده بر اقتصاد، افزایش هزینههاي درمان و از کارافتادگی، کاهش تولیدات دامی و کشاورزي ...

More

بر‌هم‌کنش جریان‌هوا، دما و راحتی در فضاهای ...

از این راه او می‌تواند به تطبیق الگوی جریان‌هوا با الگوی دما دست یابد. این مطالعه به اقلیم گرم و‌خشک ایران محدود بوده و در پی پاسخی مبتنی بر کار میدانی در سطح شش شهر کشور خواهد بود.

More

نقشه برداری خطر خشونت با استفاده از GIS: مطالعه ...

دوره ها آموزش GIS آموزش Web GIS آموزش QGIS آموزش ARCGIS PRO مقدماتی آموزش ARCGIS PRO پیشرفته آموزش یادگیری ...

More

المزيد من المعلومات

حقوق حقوق التأليف والنشر: رقم التدوين Development Buide 10200540 -22.  خط الخدمة: 0371-86549132.  E-mail:[email protected]  العنوان: الرقم البريدي رقم 169 Second Avenue Avenue New Avenue: Chengzhou الصين: إحصاءات الموقع الشبكي 450001.