Strażacy w naszej szkole
07/11/2017
07.11.2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej z Limanowej

           Celem spotkania było zapoznanie uczniów kl I i III z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z różnego rodzaju zagrożeń w domu, w szkole i poza nią.

            W czasie spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak należy reagować, gdy np. zapali się garnek kuchni, ubranie lub sprzęt elektryczny. Przypomniano również, w jaki sposób należy powiadomić o niebezpieczeństwie straż pożarną.

            Dodatkowo uczniowie mieli możliwość  z bliska zobaczyć  wóz strażacki i sprzęt pożarniczy, który wykorzystywany jest w czasie różnego rodzaju wypadków.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w  szkołach – „Bezpieczna+”.

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36