Czytelniczy konkurs plastyczny dla uczniów klas II-III
08/02/2017
Przygoda w Stumilowym Lesie - Konkurs plastyczny

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Limanowej, która serdecznie zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu limanowskiego do udziału w czytelniczym konkursie plastycznym „Przygoda w Stumilowym Lesie”. 
     Konkurs  ma na celu propagowanie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych oraz kreatywności i twórczości plastycznej wśród uczniów, a także przypomnienie i popularyzację wśród dzieci dwóch książek autorstwa A.A. Milne’a – „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka”, pozycji z kanonu literatury dziecięcej.
   

Zasady uczestnictwa w konkursie

 Praca plastyczna musi być autorską ilustracją do jednej z książek A. A. Milne’a: „Kubuś Puchatek” lub „Chatka Puchatka”.

Praca konkursowa ma być wykonana jedną z następujących technik plastycznych: farby, kredki, ołówek, flamastry, pisaki – bez wyklejanek oraz innych elementów przestrzennych, na papierze formatu A4 lub A3.

Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę szkoły.

4. Jeden uczeń może być autorem tylko jednej pracy zakwalifikowanej do konkursu. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

 Termin  składania prac:  do dnia 22 lutego 2017 roku w bibliotece szkolnej.

 

REGULAMIN KONKURSU  jest dostępny w zakładce Dla ucznia/Konkursy


     Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów naszej Szkoły do udziału w konkursie.

 

nauczyciel bibliotekarz

Renata Ślimak-Frys

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36