Pamięć Pokoleń
18/03/2018
„Pamięć Pokoleń” to program Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie skierowany do szkół województwa małopolskiego.

Program polega na zorganizowaniu stałej opieki nad miejscami pamięci narodowej, w tym nad grobami osób zasłużonych   w walce o niepodległość Rzeczypospolitej oraz ofiar systemów totalitarnych. Program został objęty patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Nasza Szkoła włączyła się do programu „Pamięć Pokoleń”  i zadeklarowała gotowość udziału w przedsięwzięciu. Obejmie opieką Pomnik poległych w czasie II wojny światowej znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Tymbarku.

Uczniowie naszej szkoły otoczą wyznaczone miejsce pamięci opieką poprzez:

  • drobne prace porządkowe, dbałość o otoczenie,
  • symboliczne wyrazy pamięci tj. znicze, kwiaty.

Przyjęcie przez szkołę tego rodzaju obowiązku będzie połączone z przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej akcją edukacyjną związaną z charakterem danego miejsca pamięci i przedstawieniem informacji na temat upamiętnionych osób i wydarzeń.

Pamięć o osobach zasłużonych dla niepodległości oraz o wydarzeniach ważnych dla historii Polski stanowi istotny element wychowania młodzieży w duchu miłości do Ojczyzny i szacunku dla narodowej pamięci.

Duda M. 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36