Historia i zabytki Tymbarku
05/11/2015
Najważniejsze informacje dotyczące założenia Tymbarku oraz miejsc ciekawych i inspirujących nie brak właśnie w naszej Małej Ojczyźnie.
 • Miasto lokowane w roku 1340 przez króla Kazimierza Wielkiego. Prawa miejskie Tymbark stracił w roku 1934.
 •  W roku 1353 na terenie dzisiejszego Tymbarku powstała parafia, erygowana przez króla Kazimierza Wielkiego, który następnie w roku 1357 lokował tu dla kolonistów niemieckich miasto Tannenberg. Pierwotna nazwa miasta (niem. „Jodłowa góra"), jak i jego mieszkańcy ulegli następnie procesowi polonizacji.
 •  XVI wieku dobrami tymbarskimi zarządzali urzędnicy królewscy, zwani wielkorządcami, natomiast urząd wójta pełnili wtedy kolejno członkowie rodziny Jordanów z Zakliczyna (do 1551 roku).
 • W XVI wieku przywilejem króla Zygmunta Starego wprowadzono w Tymbarku cotygodniowy targ i dwa jarmarki rocznie. Od drugiej połowy XVI wieku wyłączono ziemię tymbarską spod władzy wielkorządców królewskich, aż do czasu rozbiorów Polski.
 •  Pod koniec XVI wieku założono w Tymbarku szkołę parafialną i szpital.
 • W XVII w. dzierżawa Tymbarska należała do rodziny Lubomirskich.
 • Po pierwszym rozbiorze Polski starostwo tymbarskie znalazło się w zaborze austriackim.
 • W 1830 roku dzierżawa tymbarska została sprzedana i pozostawała do końca II wojny światowej   w prywatnych rękach.
 • W XIX w. powstała w Tymbarku gminna kasa pożyczkowa, uruchomiono urząd pocztowy, oddano linię kolejową Chabówka-Nowy Sącz w 1885 roku założono w Tymbarku telegraf. W 1878 r. założono Ochotniczą Straż Pożarną.
 •  W 1900 roku założono wodociągi, a w roku 1905 powstała pierwsza spółdzielnia na ziemi tymbarskiej.
 • Podczas I wojny światowej Tymbark był terenem przemarszu wojsk rosyjskich  i niemieckich.
 • W roku 1936 założono z inicjatywy nauczyciela Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej, inż. Józefa Marka, Podhalańską Spółdzielnię Owocarsko-Warzywną, która dziś stanowi zakład przetwórstwa owocowego należący do Spółki Akcyjnej Tymbark.
 • Tymbark wyzwolony zostaje spod okupacji niemieckiej w dniu 18 stycznia 1945 roku.
 • W roku 1997 nastąpił podział gminy na dwie samodzielne jednostki administracyjne: Tymbark i Słopnice.

ZABYTKI

 • Cmentarz wojenny nr 365 w Tymbarku
 • Kapliczka na Górach
 • Budynek UG Tymbark
 • Kamienna kapliczka z figurą Św. Floriana
 • Kaplica Myszkowskich
 • Zabytkowa plebania
 • Stary i Nowy Dwór
 • Cmentarz parafialny
 • Zabytkowa sygnaturka "Katarzyna"  z roku 1349,
 • Dzwon "Urban" z roku 1536,
 • Kamienna chrzcielnica, z roku 1541 oraz XVII w. obraz świętej Anny Samotrzeć.

Opracowały: Agnieszka Wołowczyk, Ola Krzyściak,  Dominika Hochoł

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36