Kazimierz Wielki i Jego Czasy – film edukacyjny
12/11/2015
Celem wzbogacenia wiedzy na temat historii Polski i kształtowania więzi z krajem ojczystym i regionem oraz okazania szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń na zajęciach „Szkoła Orląt” odbyła się projekcja filmu pt.”Kazimierz Wielki i Jego Czasy”

     Według źródeł historycznych Kazimierz Wielki parafię w Tymbarku utworzył już w 1353 roku. Prawa miejskie nadał cztery lata później. Lokację przeprowadzili koloniści niemieccy,  a miejscowość przyjęła nazwę Tannenberg (czyli „Jodłowa Góra”). W krótkim czasie miasto uległo całkowitej polonizacji, a nazwa uległa przekształceniu. Przez następne stulecia mieszkańcy bardzo mocno podkreślali związki ich miejscowości z Kazimierzem Wielkim. Tymbark przez prawie 700 lat posiadał prawa miejskie. Ze względu na małą liczbę mieszkańców utracił je w 1934 roku. Do dzisiaj tutejsi mieszkańcy posługują się dawnym nazewnictwem ulic, które występują już tylko w formie nieoficjalnej.

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36