Zmiany w funkcjonowaniu szkół
25/10/2020

Zmiany w funkcjonowaniu szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesza na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada br. 
Zajęcia dla dzieci w przedszkolach oraz dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostają  bez zmian. Bez zmian pracuje również świetlica szkolna.
Biblioteka szkolna pracuje niezmiennie w trybie ograniczeń epidemicznych, można więc wypożyczać i oddawać książki. 
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje  nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). 
Uczniowie klas IV–VIII otrzymają drogą mailową szczegółowe informacje dotyczące zdalnego nauczania.

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36