Rozstrzygnięcie konkursu z języka angielskiego "Obrazkowe Scramble"
15/10/2020

We wrześniu w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego „Obrazkowe Scramble”. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności pisania w języku angielskim, rozwijanie umiejętności stosowania odpowiednich struktur gramatyczno-leksykalnych oraz motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. Zadaniem uczniów było napisanie historyjki w języku angielskim na wybrany przez siebie temat oraz zilustrowanie jej. Przy ocenianiu prac konkursowych pod uwagę była brana poprawna organizacja, spójność i logika wypowiedzi, poprawność i bogactwo językowe, poprawność gramatyczna, wyobraźnia i kreatywność oraz walory estetyczne.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I MIEJSCE – Edyta Kordeczka z klasy 7

II MIEJSCE – Magdalena Dziadoń z klasy 7

III MIEJSCE – Marcelina Pietras z klasy 7

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36