List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców
31/08/2020
Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36