INFORMACJA DLA RODZICÓW
25/03/2020
Przedłużone zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie działalności szkół zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r. 

Od 25 marca 2020 r. rozpoczynamy pracę zdalną z uczniami jako obowiązkową formę realizacji podstawy programowej w związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami i nauczycielami drogą elektroniczną (e-mail przypisany do każdej klasy,  zakładki  Zadania domowe  i Wiadomości w dzienniku elektronicznym). Każdy z rodziców          i uczniów ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Harmonogram konsultacji został wysłany 24.03. 20 r. pocztą elektroniczną do każdego rodzica. Pedagog szkolny pełni dyżur dla uczniów i rodziców w dotychczas obowiązujących godzinach i  udziela telefonicznych porad oraz konsultacji. Uczniowie i rodzice zostaną zapoznani drogą mailową z zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów dostosowanymi  do zdalnego nauczania.

Uzyskane przez uczniów oceny nauczyciele będą umieszczać  w dzienniku elektronicznym   w zakładce: Oceny bieżące.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy na adres: spzawadka@o2.pl lub telefoniczny: 

nr tel. 18 332 50 036

                                    KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - PORADNIK

Halina Dudzik – Dyrektor Szkoły

 

 

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36