Gminny Konkurs Recytatorski „PATRIOTYZM W SERCU DZIECKU”
02/03/2020
Dnia 25.02.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „PATRIOTYZM W SERCU DZIECKA”.

      Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zawadce. Do konkursu zgłosiło się 29 uczestników ze szkół podstawowych z terenu gminy Tymbark, którzy w wewnętrznych eliminacjach szkolnych dostali możliwość reprezentowania swoich placówek na szczeblu gminnym.

       Prezentacje poszczególnych uczestników oceniała komisja w składzie: Przewodnicząca komisji: Pani Paulina Ablewicz - kierownik Biblioteki Pedagogicznej
 w Limanowej;

Członkowie komisji: Pani Ewa Skrzekut - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Tymbarku;

Pani Kinga Urbańska - Podinspektor do spaw komunikacji społecznej, kultury i współpracy partnerskiej.

 

       Głównym celem  konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny oraz upowszechnianie kultury języka wśród dzieci. Konkurs przyczynił się do spopularyzowania piękna i wartości narodowej kultury wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Tymbark. Rozbudził
i rozwinął zainteresowania dzieci poezją patriotyczną.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

KATRGORIA I (KLASY I-III)

I miejsce Laura Orzeł klasa I SP w Tymbarku;

II miejsce Barbara Krzyżak klasa III SP Piekiełko;

III miejsce Karol Cygal klasa I SP Zawadka.

 

KATEGORIA II  (KLASY IV-VIII)

I miejsce Blanka Stach klasa IV SP Piekiełko;

I miejsce Małgorzata Puchała klasa VI SP Podłopień;

II miejsce Maria Smorońska klasa VIII SP Piekiełko;

III miejsce Julia Duda klasa VIII SP Podłopień;

III miejsce Urszula Czyrnek klasa VIII SP Tymbark.

 

          W związku z wysokim i wyrównanym poziomem konkursu Jury przyznało
w kategorii II  (Klasy IV-VIII) dodatkowe dwa miejsca (z tą samą ilością punktów).

      Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy. Na zakończenie odbył się poczęstunek sfinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Tymbarku.

          Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom! 

                                                                                                                                            K. Lach 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36