Uniwersytet Dzieci
18/11/2019
Od września 2019 r. uczniowie naszej szkoły z klas: I, II i III pod okiem swoich wychowawców realizują ogólnopolskie projekty edukacyjne w ramach programu Uniwersytet Dzieci

      Celem programu jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci oraz  korzystanie     w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości.

     Tematyka jest bardzo różnorodna. Zajęcia są prowadzone w oparciuo metodę pytań i doświadczeń. Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie nauczyciela każde dziecko uczy się poprzez zabawę, doświadczenia. Dzięki temu będzie potrafiło wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwija kompetencje potrzebne w dorosłym życiu m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpracę w grupie. 

K. Lach

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36