„Jak dawnym zwyczajem bywało…” Innowacja pedagogiczna rozwijająca zainteresowania uczniów
12/06/2019
W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole była realizowana innowacja pedagogiczna rozwijająca zainteresowania uczniów. Tematem innowacji było rękodzieło związane z tradycjami rodzinnymi i religijnymi regionu.

    Adresatami innowacji byli uczennice klasy V, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczały na koło regionalne. Niniejsza innowacja miała na celu zapoznanie uczniów z bogactwem rękodzieła regionalnego oraz rozbudzanie i rozwijanie zdolności artystycznych młodych twórców. Ponadto kształtowałapoczucie więzi z najbliższym środowiskiem, z "małą Ojczyzną"  i przywiązanie do korzeni i tradycji rodzinnych, a także rozwijała poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturalnego własnej miejscowości i szkoły oraz rozbudzała postawy patriotyczne.

Efektem pracy uczniów była prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w różnych formach. Prezentacja multimedialna związana z bogactwem sztuki ludowej regionu, prezentacja własnych prac manualnych poprzez zorganizowanie wystawy prac rękodzielniczych w kąciku regionalnym, oprawa plastyczna oraz inscenizacja muzyczna na święto rodziny.

M. Duda

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36