I GMINNY PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
23/05/2019
22 maja 2019 r. Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbył się I GMINNY PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zawadce.

    Celem konkursu było promowanie postaw wolnych od używek, ryzykownego zachowania oraz agresji słownej i cyberprzemocy. W przeglądzie wzięło udział  7 grup teatralnych ze szkół podstawowych z terenu gminy Tymbark: 4 w kategorii I (klasy I – V) i  2 w kategorii II (klasy VI – VIII i III gimnazjum).  Jedna grupa teatralna wystąpiła poza konkursem. Grupy teatralne z poszczególnych szkół zaprezentowały spektakle, które  promowały pozytywne wartości, a nie skupiały  się  jedynie na pokazaniu złych zachowań, a podane w nich treści budowały optymizm   i  wiarę w możliwość unikania zagrożeń związanych z uzależnieniami, a  także  cyberprzemocą  lub agresją słowną poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań. Prezentacje poszczególnych grup oceniała komisja konkursowa  powołana przez organizatora konkursu w składzie: Przewodnicza komisji: Pani Krystyna Kałużna – dyr. Przedszkola Samorządowego  w Tymbarku;

Członkowie komisji: Pani Anna Gawron – członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Tymbarku

Pani  Ewa Skrzekut – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  w Tymbarku

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria I (klasy I – V):

I miejsce: Grupa Leśne Skrzaty - Szkoła Podstawowa w Podłopieniu – „Cyberprzemoc”

II miejsce: Grupa Świetliki - Szkoła Podstawowa w Tymbarku – „Sposób na Agresika”

III miejsce ex aeuqo: Grupa Leśne Duszki  - Szkoła Podstawowa w Zawadce – „Nieroztropny   Czerwony Kapturek” Grupa Maska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku - „Wolno się bić?”

Kategoria II (klasy VI – VIII i III gimnazjum):

I miejsce: Grupa To i Owo  - Szkoła Podstawowa w Zawadce - „Nigdy nie jest za późno”

II miejsce: Grupa Niemożliwi – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku  „Dezynfektor mowy”

Poza konkursem wystąpiła grupa Akmesó ze Szkoły Podstawowej  w Podłopieniu, która świetnie zaprezentowała  spektakl  „Szuflada”.

       Wszystkie zespoły teatralne uczestniczące w przeglądzie otrzymały nagrody rzeczowe, okolicznościowe dyplomy oraz poczęstunek sfinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Tymbarku.

     Nagrody oraz okolicznościowe dyplomy uczestnikom przeglądu wręczył Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek.

    Organizator serdecznie dziękuje wszystkim grupom  teatralnym i ich opiekunom  za pracę włożoną w przygotowanie spektakli i podkreśla ich wysoki poziom artystyczny.

 

                                                                                                                                                                H. Dudzik

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36