Kto jest ECO?
30/10/2018
Uczniowie klas I i II wraz z wychowawcami skonstruowali przestrzenną grę edukacyjną zatytułowaną Kto jest eco?

Filip wyrzuca baterie do zwykłego pojemnika. Michał zbiera je i zanosi do specjalnego pojemnika znajdującego się w sklepie lub szkole.

To jedno z pytań, na które odpowiadali uczniowie klas I i II uczestnicząc wspólnie w wielkiej grze planszowej, przygotowanej w ramach działań edukacyjnych związanych z segregacją śmieci.

Poprzez aktywny udział w zabawie dzieci poznawały zasady postępowania z odpadami. Każda z drużyn w toku gry otrzymała kolejno pytania bądź zadania dotyczące: dobrych praktyk w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, segregacji śmieci, recyklingu, a także wykorzystania odpadów jako surowca energetycznego.

Wspólna zabawa dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych emocji, radości i satysfakcji. Ilość punktów zdobyta przez poszczególne drużyny świadczy o ich dużej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Gra dała możliwość wykazania się wiedzą, a tym samym dzielenia się nią. Element rywalizacji sprzyjał większemu zaangażowaniu uczestników w zabawę.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie rozumieją potrzebę ograniczania ilości odpadów oraz ich segregowania, a dzięki temu przyczynią się do utrzymywania czystości na naszej planecie.

D. Staniszewska, K. Lach

 

 

  

 

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36