Uroczyste pasowanie na ucznia
30/10/2018
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce są już pełnoprawnymi uczniami.

   26 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Jednak zanim uczniowie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Wraz z kolegami z klasy VIII przygotowali przedstawienie pt. Jak oni ślubują.

    Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty”.

Słowami:

Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

Będę starał się być dobrym kolegą,

swym zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom,

 pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie.

    Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała Pani  dyrektor – Halina  Dudzik . Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

      Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie.

Lach K. 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36