Gminny Konkurs Czytelniczy
05/06/2018
Dnia 29 maja 2018r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy.

       W konkursie uczestniczyło 7 uczniów klas IV-V oraz 8  uczniów klas: VI-VII  ze szkół podstawowych  z terenu Gminy Tymbark.

        Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzanie pasji czytelniczych oraz popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży. Konkurs został  przeprowadzony w formie testu z podziałem na kategorie poszczególnych klas IV– V i VI – VII. Uczestnicy mieli za zadanie  wykazać się znajomością treści powieści Roald Dahl „Matylda” (uczniowie klas: IV-V) lub powieści Agaty Christie „Dwanaście prac Herkulesa”(uczniowie klas: VI-VII).

Zwycięzcami Gminnego Konkursu Czytelniczego zostali:

w kategorii klas: IV-V

I miejsce zajęła Wiktoria Grzegorzek- uczennica  Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka
 w Tymbarku;

II miejsce zajęła Edyta Kordeczka- uczennica  Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce;

III miejsce zajęła Ewelina Ślazyk-uczennica Szkoły Podstawowej im.T. Kościuszki
w Zawadce;

w kategorii klas: VI-VII

I miejsce zajęła Beata Kulpa-uczennica Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Podłopieniu;

II miejsce zajął  Patryk Sporek –uczeń Szkoły Podstawowej  im. J .Marka w  Tymbarku;

III miejsce zajął Jakub Śmiech-uczeń ze Szkoły Podstawowej im. J. Marka w Tymbarku .

       Laureaci I, II, III miejsca obu kategorii wiekowych oraz wszyscy uczestnicy  z rąk Pana Wójta dr Pawła Ptaszka otrzymali  nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Tymbarku.

       Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom, którzy wykazali się  wysokim poziomem wiedzy na temat przeczytanych powieści.

       Dziękujemy  również  wszystkim nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36