Dyrektor

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Zawadce

jest Pani mgr Halina Dudzik.

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36