Dokumentacja

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce

Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Zawadce na rok szkolny 2018/2019

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce na rok szkolny 2018/2019

                                

                                   

                                  WYMAGANIA EDUKACYJNE

                           NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE

 

Klasa I                                       Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna                         Edukacja wczesnoszkolna 

j. angielski                                        j. angielsk                                     

                                          

Klasa IV                             Klasa V                                 Klasa VI      

język polski                              język polski                                  język polski

język angielski                           język angielski                               język angielski

matematyka                              matematyka                                  matematyka

plastyka                                  plastyka                                      plastyka

muzyka                                   muzyka                                       muzyka

przyroda                                 biologia                                       przyroda

technika                                                   geografia                                       zaj. techniczne

informatyka                             informatyka                                   zaj. komputerowe

historia                                 historia                                        historia i społ.

w-f                                      technika                                      w-f

                                          w-f

                                                              

Klasa VII                             Klasa VIII

język polski                              język polski

historia                                   historia

plastyka                                                   geografia

muzyka                                  wiedza o społeczeństwie

matematyka                             matematyka

fizyka                                    fizyka

geografia                                j. angielski

chemia                                     chemia

biologia                                     biologia

j. niemiecki                                j. niemiecki

informatyka                                informatyka

w-f                                      w-f 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                             

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36