Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce


Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36
e-mail: spzawadka@o2.pl