Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce

w roku szkolnym 2018/2019

obowiązuje od 01.09.2018 r.

 

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

w roku szkolnym 2018/2019

obowiązuje od 01.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36