Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce

w roku szkolnym 2018/2019

obowiązuje od 01.09.2018 r.

 

Nazwa zajęć

 

Klasa

Termin zajęć

Nauczyciel prowadzący

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

II

piątek 1135 - 1220

Dorota Staniszewska

IV

wtorek 1230 - 1315

Dorota Wilk

IV

czwartek 0745 – 0830

Małgorzata Raszewska

V

wtorek 1030 – 1115

Renata Ślimak - Frys

VI

piątek 1325 - 1410

Renata Ślimak - Frys

VI

poniedziałek

1420 - 1505

Małgorzata Raszewska

VII

środa 1420 - 1505

Małgorzata Raszewska

VII

piątek 0745 – 0830

Dorota Wilk

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

IV - VI

wtorek 1325 - 1410

Renata Ślimak - Frys

V

czwartek 0745 – 0830

Renata Ślimak - Frys

VI

wtorek 0745 – 0830

Renata Ślimak - Frys

VII

piątek 1420 – 1505

Renata Ślimak - Frys

Zajęcia logopedyczne

oddział przedszkolny

wtorek 1245 – 1315

środa1315 – 1345

Beata Piętoń

I - II

środa 1135 - 1220

Beata Piętoń

IV

czwartek 1325 – 1410

Beata Piętoń

VI

poniedziałek 840 – 925

Beata Piętoń

Zajęcia rewalidacyjne

VII

poniedziałek 1420 – 1520

środa 1420 – 1520

Renata Ślimak - Frys

IV

wtorek 1325 – 1425

środa  1515 – 1615

Beata Piętoń

J. polski dodatkowy

V

poniedziałek 1325 - 1410

wtorek 935 - 1020

Dorota Wilk

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

w roku szkolnym 2018/2019

obowiązuje od 01.09.2018 r.

 

Rodzaj koła

Termin

Nauczyciel prowadzący

Koło muzyczne

czwartek 1230 - 1315

Dorota Staniszewska

Koło regionalne

poniedziałek 1325 - 1410

Maria Duda

Koło polonistyczne

piątek 935 - 1020

Dorota Wilk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36