Świetlica

                                               

        Od tego roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole działa świetlica szkolna. Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych i w czasie oczekiwania na dowóz. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Dzieci ćwiczą poprzez naturalne relacje umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami i ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw w świetlicy.  

 

Opiekunem dzieci w świetlicy w roku szkolnym 2018/2019 jest  pani Danuta Leśniak          

 

             Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Imię i nazwisko nauczyciela

poniedziałek

7.45 - 8.30

(kl.I, VI)

12.30 – 13.15

(kl. I, II)

Danuta Leśniak

wtorek

11.35 – 13.15

(kl. I, II, IV)

Danuta Leśniak

środa

11.35 – 13.15

(kl. I,II)

Danuta Leśniak

czwartek

7.45 – 8.30

( kl. I, IV,V, VII)

12.30 - 13.15

( kl. IV)

Danuta Lesniak

 

piątek

 

11.35 – 13.15

(kl. I, II)

Danuta Leśniak

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36