Pedagog

 

 ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Godziny pracy pedagoga Pani mgr Danuty Leśniak w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek 8.45 - 10.45

11.30 - 12.30 ( kl. II)

14.00 - 15.00

Czwartek - 8.45 - 11.45

 

    Pedagog szkolny organizuje w szkole  pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 3. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 4. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 

 

   

 

  Rok szkolny 2017/2018

Godziny pracy pedagoga szkolnego znajdziesz niżej ...

 

Profilaktyka uzależnień

Szanowni Rodzice uczniów naszej Szkoły!

    Poniżej zamieszczone są poradniki dotyczące profilaktyki uzależnień. Znajdą Państwo w nich informację o narkotykach, dopalaczach, substancjach psychoaktywnych.   

 

Ryzyko używania narkotyków

Dopalacze

Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu

Samookaleczanie u dzieci i młodzieży

 


 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

    

Profilaktyka uzależnień

Szanowni Rodzice uczniów naszej Szkoły

    Poniżej zamieszczone są poradniki dotyczące profilaktyki uzależnień. Znajdą Państwo w nich informację o narkotykach, dopalaczach, substancjach psychoaktywnych.    

 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/dopalacze_11%20(1).pdf

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/broszura_dopalacze_www_30_12_2014-1%20(1).pdf

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/ryzyko%20uzywania_narkotykow_26.01.2015_1.pdf

 

   

   Dlaczego warto rozwijać zainteresowania i uczestniczyć w życiu szkoły?

 

       Już  dwa miesiące nauki za Wami i domyślam się, że wielu  z Was odczuwa zmęczenie  spowodowane  nadmiarem obowiązków  szkolnych. Cóż… taki los ucznia. Jednak  nie wolno i nie należy się poddawać ponieważ zdobywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań sprzyja kształtowaniu osobowości każdego człowieka. Niewątpliwie ważne jest aby umieć w sobie odkryć zdolności,  jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu jeżeli nie są wsparte rzetelną pracą.

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania z różnych form i metod które służą rozwijaniu zainteresowań i pogłębianiu wiedzy uczniów należą do nich:

 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Kółka zainteresowań
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Wycieczki
 • Projekty i programy  edukacyjne

Zachęcam wszystkich gorąco do brania udziału w konkursach wewnątrz szkolnych i wyższego szczebla, to na pewno wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój waszej wyobraźni i kreatywności.

Z rozrzewnieniem można patrzeć na zwycięzców, którzy nie kryją swojego zaskoczenia kiedy zostają wyróżnieni. Sam fakt zajęcia jakiegoś miejsca, nawet otrzymanie wyróżnienia czy dyplomu uczestnictwa powoduje radość i ogromne dowartościowanie.

Kochani pamiętajcie, że ogromny potencjał twórczy tkwi właśnie w Was i w przyszłości może być motorem rozwoju całej społeczności.

Pełne zaangażowanie się w życie szkoły i naukę będzie owocowało dobrymi ocenami, uznaniem wśród rówieśników, rozwijaniem zainteresowań, większą pewnością siebie oraz większą samodzielnością i odpowiedzialnością. To pozwoli Wam na wykształcenie solidnych podstaw do dalszej edukacji.

Życząc Wam wszystkim samych sukcesów, na koniec  pozwolę sobie zacytować wybitnego pedagoga Janusza Korczaka, który uważał, że: 

    „Być człowiekiem to znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać  innym.”

 

                                                                                                                                Pedagog szkolny

                                                                                                                                Danuta  Leśniak

 

 

 

2013/2014

 

Od września 2013 roku pedagogiem szkolnym jest P. mgr Danuta Leśniak

    

Godziny pracy pedagoga szkolnego: poniedziałek  12.30 - 15.30

                                                       środa          12.30 - 15.00

 

                        WAKACJE, WAKACJE!!!

  Kochani  Uczniowie!

Zbliżają się upragnione  wakacje,  w związku z tym wielu z Was ma swoje plany na nadchodzące tygodnie. Aby, ten czas był właściwie i z pożytkiem dla Was wykorzystany, warto zastanowić się nad aktywnymi  formami  spędzania  wolnego czasu.

Coraz więcej  dorosłych oraz dzieci  bardzo mało czasu spędza na świeżym powietrzu w sposób czynny zażywając ruchu. Warto jednak pamiętać, że nabranie sił do nowych obowiązków i wyzwań wymaga odpowiedniego wypoczynku.

Najlepszym rozwiązaniem będzie czynny wypoczynek, który zapewni nam relaks i umożliwi regenerację  psychofizyczną. Najprościej rzecz  ujmując ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny ponieważ:

 • nawet krótkie w czasie ograniczenie ruchu może skutkować niekorzystnymi  zmianami  stanu  zdrowia,
 • rekreacja fizyczna powinna być wykonywana przez wszystkich ludzi  niezależnie od wieku, płci czy wykonywanego zawodu,
 • właściwe dobranie aktywności ruchowej do możliwości danej osoby poprawia jej zdrowie,

Ciekawym   sposobem spędzania wolnego czasu będzie zaangażowanie do wspólnych zabaw swoich rodziców. To w dużym stopniu poprawi Wasze relacje rodzinne oraz pomoże rozwiązać różne problemy. Na czas wakacji starajcie się ograniczyć spędzanie czasu przed telewizorem i komputerem. Większość programów telewizyjnych i gier komputerowych nie służy rozwijaniu intelektu ani pogłębianiu swoich zainteresowań. Ponadto siedzenie godzinami w tzw. „bezruchu” powoduje różnego rodzaju  skrzywienia  kręgosłupa  i wady postawy.

Właściwym  sposobem na spędzanie wolnego czasu są różnego  rodzaju  wycieczki  turystyczno-krajoznawcze, dlatego  zachęcajcie rodziców do wypadów   rowerowych lub spacerów po okolicy np. do lasu dzięki temu będziecie mieli możliwość obserwowania przyrody oraz dokładne poznanie miejsca zamieszkania.

Zachęcam Was również do korzystania z zajęć kulturalno-rozrywkowych, do których  możemy zaliczyć:

 • życie towarzyskie (spotkania z kolegami  z klasy i członkami  rodziny, wspólne wyjazdy do kina)

Spotykajcie się często z przyjaciółmi, starajcie się rozmawiać ze sobą,  ponieważ wpłynie to pozytywnie na poprawę waszych relacji koleżeńskich. Korzystając w miarę możliwości z wyjazdów do kina z rodzicami będziecie mogli  przeżywać przygody bohaterów  wyjaśniając przy  tym różne  wątpliwości .  To również  może przyczynić się do umocnienia waszych relacji rodzinnych

 • czytelnictwo (czytanie książek, czasopism, słuchanie bajek)

Na koniec chciałam jeszcze dodać kilka ważnych rad dotyczących Waszego bezpieczeństwa na wakacjach:

1. Wychodząc z domu, zawsze pozostaw  najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz  spędzać czas. Zostaw  rodzicom numery telefonów-swoje i przyjaciół. To nie przesada - to podstawowe zasady bezpieczeństwa!

2. Nie afiszuj  się zbytnio posiadanymi dobrami  np. pieniędzmi - nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować. Podczas płacenia  staraj  się nie pokazywać zawartości portfela. Dobrze jest mieć oczy szeroko otwarte obserwując, czy podejrzana osoba nie podąża za Tobą.

 

3. Kiedy ktoś  Cię  zaczepia, nie wdawaj  się w rozmowy - czasami lepiej udawać,  że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie  krótko, nie wdając się  w dyskusje. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź dalej. Można również przeprosić  dla własnego dobra.

4. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. Nie noś portfela w widocznym miejscu dla innych i  nie wkładaj  do tylnej kieszeni. Dokładnie zapinaj plecak czy torbę. Jeżeli masz torebkę trzymaj ją  blisko siebie,  pamiętając przy tym aby zawsze była zamknięta. Wartościowe rzeczy noś tylko w zamykanych kieszeniach.  Złodziej prowadzi wnikliwą obserwację wybierając swoje ofiary.


Należy pamiętać, że żaden zbiór zasad nie gwarantuje  Wam całkowitego bezpieczeństwa.
Nic nie zastąpi rozsądku, odpowiedzialności i ostrożności!

Mam jednak nadzieję, że nic przykrego podczas tegorocznych wakacji nikomu się nie zdarzy. Bądźcie  uważni , ostrożni i  zastosujecie się również do rad waszych rodziców. Żegnając się z wami na czas wakacji życzę wszystkim udanego wypoczynku.

 

                                                                                                                                              Pedagog szkolny

                                                                                                                                               Danuta Leśniak

 

„Nie  pal  przy  mnie, proszę”.

      W  naszej    szkole  był  realizowany  program  edukacji  antytytoniowej  zaproponowany  przez   Państwową  Inspekcję  Sanitarną  i zatytułowany „Nie  pal  przy  mnie ,proszę”.  Program  miał    charakter  profilaktyczny,  ale  przede  wszystkim  jego  celem  było  wykształcenie   u  dzieci  świadomej  umiejętności  radzenia  sobie  w  sytuacjach,  w   których  inne  osoby  palą  przy  nich  papierosy i   był  skierowany  do  uczniów  klas   I-III

1.Założenia  ogólne  programu:

 • Uporządkowanie  i  poszerzenie  informacji  na  temat  zdrowia;
 • Kształtowanie  u  dzieci  postaw   odpowiedzialności   za własne   zdrowie;
 • Uświadomienie  dzieciom  ,że  palenie  tytoniu  jest  szkodliwe  dla  zdrowia;
 • Uwrażliwienie  dzieci  na  szkodliwe  oddziaływanie  dymu  papierosowego  związane   z  biernym paleniem;
 • Wykształcenie   u  dzieci  umiejętności  radzenia  sobie  w  sytuacjach,  gdy  inni  ludzie  przy  nich  palą.

       W  dniach:  17, 19, 24, 26 marca 2014r. w  klasach  I - III  zostały  przeprowadzone   zajęcia  warsztatowe   przez  pedagoga   szkolnego, na których uczniowie mieli możliwość zapoznania się za skutkami  negatywnego    wpływu   dymu  tytoniowego na zdrowie człowieka.

       Po  przeprowadzonych  zajęciach   odbył  się  szkolny  etap  konkursu  plastycznego  pt. „Nie  pal  przy  mnie,  proszę”, którego  organizatorem  był  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Limanowej. Tematyka  prac  nawiązywała  do  promowania  zdrowego  stylu  życia wolnego od papierosów.                                                                                                                               

        Jury w składzie p. Dorota Wilk, p. Renata Ślimak- Frys, p. Danuta Leśniak, wyłoniło w etapie szkolnym zgodnie z regulaminem  prace plastyczne następujących uczniów:  Aleksandry  Pach, Eweliny  Ślazyk, Kacpra  Gąsior.

        Wybrane prace  brały udział w  etapie   powiatowym.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym.

Danuta Leśniak – pedagog szkolny

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36