Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W NASZEJ SZKOLE

 

          

Przewodnicząca: Anna Kurek

Zastępca: Robert Kordeczka

Sekretarz: Agata Kordeczka

Skarbnik: Maria Bokowa

Członkowie: Jolanta Kulig

Magdalena Staniszewska

Ewa  Nowak

Sylwia Goryczka

Alicja Bokowy

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36