Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W NASZEJ SZKOLE

 

             1. Anna Kurek -   Przewodnicząca Rady Rodziców      
      2. Dorota Surdziel -   Zastępca Przewodnicząca
      3. Stanisława Duda  -   skarbnik
      4. Anna Brzazgoń  -   sekretarz
      5. Wiesława Kordeczka -   członek
      6. Józef Rożnowski – członek
      7. Bożena  Staniszewska  - członek
      8. Maria Kulig - członek

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36