Harmonogram spotkań z rodzicami

                Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

                              

                      20.09.2019 r. -  zebranie z rodzicami

29.11.2019 r. - wywiadówka

 24.01.2020 r. - wywiadówka

  15.05.2020 r. - wywiadówka

                      Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami  - w miarę potrzeb

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36