Harmonogram spotkań z rodzicami

                Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

                                                               19.09.2018 r. -  zebranie z rodzicami

                                          20.11.2018 r. - wywiadówka

                                        30.01.2019 r. - wywiadówka

                                        07.05.2019 r. - wywiadówka

                      Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami  - w miarę potrzeb

Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36