Ankieta  

Płeć

Aktualny status absolwenta:

1) Czy uważasz, że w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce zostałeś właściwie przygotowany do podjęcia nauki w nowej szkole? *

2) Czy dobrze wspominasz czas spędzony w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce? *

3) Wskaż przedmioty, z których wiedza i umiejętności nabyte w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce okazały Ci się szczególnie przydatne w dalszych etapach edukacji? (wskaż maks. 3) *

Zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi

4) Czy kształtowane w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce umiejętności i postawy społeczne ułatwiły Ci funkcjonowanie w kolejnych szkołach?

a) praca w zespole *

b) odkrywanie zainteresowań i pasji *

c) samodzielne uczenie się *

d) radzenie sobie w sytuacjach trudnych *

e) praca na rzecz innych *

5) Zaznacz dobre strony Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce (wskaż maks. 4) *

Zaznacz maksymalnie 4 odpowiedzi

6) Jaki jest obecnie Twój kontakt ze szkołą i koleżankami / kolegami absolwentami Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce ? *

Uwaga!!! W celach wyłącznie statystycznych w wynikach zapisywana jest data wypełnienia ankiety oraz adres IP urządzenia z którego wypełniono ankietę (bez ostatniego oktetu). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, opuść tę stronę.
Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zawadce

Zawadka 18
34-650 Tymbark

tel./fax. 018 332 50 36